📸این عکس لوله یک چاه مطالعاتی تو دشت اردکان ی ...

📸این عکس لوله یک چاه مطالعاتی تو دشت اردکان ی ...
اخبار تبريزمن

📸این عکس لوله یک چاه مطالعاتی تو دشت اردکان یزده، می‌دونید چرا از زمین بیرون اومده؟

لوله بالا نیامده، این زمینه که پایین رفته، علتش هم کم آبی، برداشت بی‌رویه از منابع آبی و فرونشست زمین هست!😕

بزرگترین رسانه خبری آذربایجان👇

تاریخ : 1397/08/22 | بازدید این مطلب : 13

📸این عکس لوله یک چاه مطالعاتی تو دشت اردکان یزده، می‌دونید چرا از زمین بیرون اومده؟ لوله بالا نیامده، این زمینه که پایین رفته، علتش هم کم آبی، برداشت بی‌رویه از منابع آبی و فرونشست زمین هست!😕 بزرگترین رسانه خبری آذربایجان👇