📸واکنش منشی واعظی به اظهارات جهانگیری😂 🔹تا ای ...

📸واکنش منشی واعظی به اظهارات جهانگیری😂 🔹تا ای ...
اخبار تبريزمن

📸واکنش منشی واعظی به اظهارات جهانگیری😂

🔹تا این لحظه فقط اجازه برکناری معاون اول را نداشته‌ام...

بزرگترین رسانه خبری آذربایجان👇

تاریخ : 1397/08/22 | بازدید این مطلب : 14

📸واکنش منشی واعظی به اظهارات جهانگیری😂 🔹تا این لحظه فقط اجازه برکناری معاون اول را نداشته‌ام... بزرگترین رسانه خبری آذربایجان👇