🔴 هم اکنون/ جلسه غیر علنی مجلس به منظور بررسی ...

🔴 هم اکنون/ جلسه غیر علنی مجلس به منظور بررسی ...
اخبار تبريزمن

🔴 هم اکنون/ جلسه غیر علنی مجلس به منظور بررسی fatf

با حضور ظریف وزیر امور خارجه

✅اخبارنمایندگان آذربایجان درمجلس👇‌

تاریخ : 1397/08/22 | بازدید این مطلب : 16

🔴 هم اکنون/ جلسه غیر علنی مجلس به منظور بررسی fatf با حضور ظریف وزیر امور خارجه ✅اخبارنمایندگان آذربایجان درمجلس👇‌