🔹قاچاق سیگار از مرزهای ایران به آذربایجان بیش ...

🔹قاچاق سیگار از مرزهای ایران به آذربایجان بیش ...
اخبار تبريزمن

🔹قاچاق سیگار از مرزهای ایران به آذربایجان بیشتر شده است

🔸دبیرکل تعزیرات حکومتی‌ اردبیل:

🔹قبلا قاچاق سیگار از آذربایجان به سمت ایران انجام می شد اما اکنون این روند معکوس شده است/ایسنا

بزرگترین رسانه خبری آذربایجان👇

تاریخ : 1397/08/22 | بازدید این مطلب : 13

🔹قاچاق سیگار از مرزهای ایران به آذربایجان بیشتر شده است 🔸دبیرکل تعزیرات حکومتی‌ اردبیل: 🔹قبلا قاچاق سیگار از آذربایجان به سمت ایران انجام می شد اما اکنون این روند معکوس شده است/ایسنا بزرگترین رسانه خبری آذربایجان👇