🔸کدام کشورها ارزشمندترین برندها را دارند؟ 🔹آم ...

🔸کدام کشورها ارزشمندترین برندها را دارند؟ 🔹آم ...
اخبار تبريزمن

🔸کدام کشورها ارزشمندترین برندها را دارند؟

🔹آمریکا با ارزش برند حدود ۲۶ تریلیون دلار در رتبه نخست و کشورهای چین و آلمان به ترتیب در رتبه‌های دوم و سوم قرار دارند.

🔹برند ایرانی در این رتبه‌بندی با پنج پله نزول نسبت به سال ۲۰۱۷ و با ارزش ۲۳۴ میلیارد دلار در رتبه چهل و چهارم جهان قرار گرفته است.

بزرگترین رسانه خبری آذربایجان👇

تاریخ : 1397/08/22 | بازدید این مطلب : 15

🔸کدام کشورها ارزشمندترین برندها را دارند؟ 🔹آمریکا با ارزش برند حدود ۲۶ تریلیون دلار در رتبه نخست و کشورهای چین و آلمان به ترتیب در رتبه‌های دوم و سوم قرار دارند. 🔹برند ایرانی در این رتبه‌بندی با پنج پله نزول نسبت به سال ۲۰۱۷ و با ارزش ۲۳۴ میلیارد دلار در رتبه چهل و چهارم جهان قرار گرفته است. بزرگترین رسانه خبری آذربایجان👇