اتفاقی جالب و ناخوشایند در ساری... حذف کروات ...

اتفاقی جالب و ناخوشایند در ساری... حذف کروات  ...
اخبار تبريزمن

اتفاقی جالب و ناخوشایند در ساری...

حذف کروات مجسمه دکتر شریعتی در دانشگاه فرهنگیان ساری


tabrizeman.ir

بزرگترین رسانه خبری آذربایجان👇

تاریخ : 1397/08/22 | بازدید این مطلب : 16

اتفاقی جالب و ناخوشایند در ساری... حذف کروات مجسمه دکتر شریعتی در دانشگاه فرهنگیان ساری tabrizeman.ir بزرگترین رسانه خبری آذربایجان👇