با رای اعضای شورای شهر تبریز 🔸 شهرام دبیری بع ...

با رای اعضای شورای شهر تبریز 🔸 شهرام دبیری بع ...
اخبار تبريزمن

با رای اعضای شورای شهر تبریز

🔸 شهرام دبیری بعنوان رئیس کمیسیون فرهنگی شورا انتخاب شد

▫️ انتخاب محرم محمدزاده بعنوان نائب_رئیس و سعید نیکوخصلت بعنوان دبیر کمیسیون

بالاخره در جلسه امروز کمیسیون فرهنگی اعضا با برگزاری انتخابات نسبت به تعیین رئیس این کمیسیون اقدام نمودند.

فرج_قلیزاده رئیس سابق و پرحاشیه کمیسیون نتوانست اعتماد اعضا را جلب و آرای لازم برای تداوم ریاست خود را کسب کند.

بزرگترین رسانه خبری آذربایجان👇

تاریخ : 1397/08/22 | بازدید این مطلب : 12

با رای اعضای شورای شهر تبریز 🔸 شهرام دبیری بعنوان رئیس کمیسیون فرهنگی شورا انتخاب شد ▫️ انتخاب محرم محمدزاده بعنوان نائب_رئیس و سعید نیکوخصلت بعنوان دبیر کمیسیون بالاخره در جلسه امروز کمیسیون فرهنگی اعضا با برگزاری انتخابات نسبت به تعیین رئیس این کمیسیون اقدام نمودند. فرج_قلیزاده رئیس سابق و پرحاشیه کمیسیون نتوانست اعتماد اعضا را جلب و آرای لازم برای تداوم ریاست خود را کسب کند. بزرگترین رسانه خبری آذربایجان👇