🔸 نیروهای امنیتی ترکیه بخشی از جسد جمال خاشقج ...

اخبار تبريزمن

🔸 نیروهای امنیتی ترکیه بخشی از جسد جمال خاشقجي را در چاه داخل باغ کنسولگری عربستان در استانبول پیدا کردند/مهر

بزرگترین رسانه خبری آذربایجان👇

تاریخ : 1397/08/22

🔸 نیروهای امنیتی ترکیه بخشی از جسد جمال خاشقجي را در چاه داخل باغ کنسولگری عربستان در استانبول پیدا کردند/مهر بزرگترین رسانه خبری آذربایجان👇