🔸 #چند_خبر_کوتاه 🔹صادق زیباکلام: هیچکس حاضر ن ...

اخبار تبريزمن

🔸 چند_خبر_کوتاه

🔹صادق زیباکلام: هیچکس حاضر نیست هزینه سیاسی گران شدن بنزین را برعهده گیرد/بنزین ۱۰۰۰ تومانی یعنی پوپولیسم/شرق

🔹منوچین، وزیر خارجه آمریکا که پس از ماجرای جنجالی قتل جمال خاشقجی با بن سلمان دیدار کرد.

🔹رویترز: بن سلمان از مشاورش خواسته تا قتل خاشقچی را بر عهده بگیرد/ القحطانی از طریق اسکایپ قتل خاشقجی را مدیریت کرده بود.

بزرگترین رسانه خبری آذربایجان👇

تاریخ : 1397/08/22

🔸 چند_خبر_کوتاه 🔹صادق زیباکلام: هیچکس حاضر نیست هزینه سیاسی گران شدن بنزین را برعهده گیرد/بنزین ۱۰۰۰ تومانی یعنی پوپولیسم/شرق 🔹منوچین، وزیر خارجه آمریکا که پس از ماجرای جنجالی قتل جمال خاشقجی با بن سلمان دیدار کرد. 🔹رویترز: بن سلمان از مشاورش خواسته تا قتل خاشقچی را بر عهده بگیرد/ القحطانی از طریق اسکایپ قتل خاشقجی را مدیریت کرده بود. بزرگترین رسانه خبری آذربایجان👇